مرکز تصویر برداری زنده یاد دکتر عباس زادگان

روز های کاری : شنبه تا پنجشنبه ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۸ شب
شماره تماس : ۷۷۷۴۵۸۹۸

سنجش-تراکم-استخوان