مرکز تصویر برداری زنده یاد دکتر عباس زادگان

روز های کاری : شنبه تا پنجشنبه ساعت ۸ صبح تا ۷ شب
شماره تماس : ۷۷۷۴۵۸۹۸

نگاهی بر تجهیزات مرکز

با انتخاب بخش های مرکز میتوانید تجهیزات آن قسمت را مشاهده نمایید.